Utbildning av handledare för ST-läkare

 

Ledarskap för svensk sjukvård i världsklass

 

Utbildning av handledare för ST-läkare

ST-läkarna är varje kliniks framtidsresurs och att ge dem en god möjlighet att utveckla sin läkarroll är en strategisk fråga. Där kommer deras hanledare in som en viktig resurs. Dessa handledare behöver stöd och utbildning för att bli det optimala stöd som behövs. Idag finns det dessutom regler för att varje ST-handledare ska ha genomgått utbildning i rollen.

Vi har mångårig erfarenhet av att utbilda ST-handledare. I våra utbildningar hjälper vi deltagarna båda att förstå sin roll och att få redskap för den konkreta handledningen.

Vår tvådagarsutbildning hjälper handledarna med både teori, där de olika rollerna definieras, och praktiskt träning där man får tillfälle att träna.

Alla vinner på effekterna av utbildningen: handledarna, ST-läkarna, organisationen som helhet – och i slutänden patienterna.