Styrbarheten

 

Ledarskap för svensk sjukvård i världsklass

LedarskapetStyrbarhetenEkonomin

 

Ledarskapet
Styrbarheten
Ekonomin

STYRBARHETEN
Inom expertstyrda verksamheter som t.ex. sjukvården, har medarbetarna ofta sin lojalitet mer med sin kompetens än med organisationen. Genom de helhetsgrepp vi hjälper ledningen att ta, så känner sig både cheferna och medarbetarna mer delaktiga i helheten och alla drar mer åt samma håll.

Läs artikel i LiV Ledarskap i Vården
Cordicon AB arbetar med alla 75 ledningsgrupper på Karolinska Universitetssjukhuset