Stora Ledningsutvecklingsprogram

 

Ledarskap för svensk sjukvård i världsklass

 

Stora Ledningsutvecklingsprogram

När vi arbetar med stora ledningsutvecklingsprogram är målet att göra hela organisationen styrbar och få ett ledningssystem som effektivt kommunicerar med alla delar av organisationen. Vi utvecklar chefer som uppfyller sin roll och ledningsgrupper som sysslar med rätt saker.

Stora ledningsutvecklingsprogram består oftast av chefshandledningsgrupper för samtliga chefer i organisationen, samt ledningsgruppsutveckling av samtliga ledningsgrupper.

Kombinationen av satsning på ledarskapet och ledningsgrupperna gör att organisationen inte bara får en kader av dugliga chefer. De omsätter också sin kompetens i konkreta beslut i ledningsgrupperna som de sedan verkställer.

Organisationen blir både mer strategisk och mer styrbar.

Läs artikel i Dagens Medicin
Cordicon AB håller på med ett ledningsutvecklingsprojekt på Karolinska Universitetssjukhuset som omfattar samtliga 600 chefer och alla ledningsgrupper


 
Cordicon kontakta oss