Skådespelare

 

Ledarskap för svensk sjukvård i världsklass

 

Skådespelare

Cordicon använder sig av professionella skådespelare i olika utbildningsuppdrag. Vi tar in skådespelare i utbildningar där det är aktuellt att öva sig praktiskt i någon situation, t.ex så arbetar vi med rollspel i syfte att öva kommunikation eller svåra samtal.

Att använda sig av riktiga skådepelare höjer nivån på rollspelet avsevärt, jämfört med om utbildningsdeltagarna både ska agera i sin egen yrkesroll och dessutom spela mottagaren.Vi ser alltid till att våra skådespelare har stor insyn i den aktuella verksamheten och därför kan bidra till att övningarna blir så lika verkligheten som möjligt.

För närvarande har Cordicon 6 st olika skådespelare tillgängliga.