Situationsanpassad familjesamverkan

 

Ledarskap för svensk sjukvård i världsklass

 

UTBILDNING I SITUATIONSANPASSAD FAMILJESAMVERKAN

Cordicon har, sedan 2012, bedrivit en utbildning för samtliga medarbetare vid Neonatalverksamheten på Karolinska Universitetssjukhuset och flera andra kliniker på Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Målet vid Neonatalverksamheten och vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus är att erbjuda sjuka barn god och säker vård. Vården av barnet ska bygga på kunskap och präglas av hög kvalitet. Men det räcker inte, vården ska också hjälpa föräldrarna att i största möjliga utsträckning själva kunna ta hand om sitt sjuka barn.

Utbildningen syftar till att utveckla personalens bemötande och kommunikation, för att uppnå en ännu mer säker och god vård och för att hjälpa föräldrarna att så snart som möjligt blir delaktiga, och så småningom självständiga, i barnets vård. Syftet är också att kunna ge både föräldrar och barn ännu bättre stöd i den kris som en för tidig födelse eller sjukdom alltid innebär.

Utbildningen baserar sig huvudsakligen på två teorier, Situationsanpassad pedagogik och Kristeori. Den går till så att personalen får träna kommunikation i konkreta, vardagsnära situationer tillsammans med professionella skådespelare. Med utgångspunkt i träningen, får de lära sig om teorierna och vi reflekterar över vad som fungerar och vad som kan utvecklas. Utbildningen leds av psykologer från Cordicon AB.

Utbildningen vänder sig till alla personalkategorier.

Se film om Situationsanpassad Familjesamverkan genom att klicka på länken här