Ledningsgruppsutveckling

 

Ledarskap för svensk sjukvård i världsklass

 

Stöd till Ledningsgrupper – Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppen är varje chefs viktigaste verktyg. Våra erfarenheter visar att utveckling av organisationens ledningsgrupper är det i särklass effektivaste sättet att nå snabba resultat.När vi arbetar med ledningsgruppsutveckling är syftet alltid att skapa en effektiv och strategisk ledningsgrupp som klarar att arbeta med långsiktiga och övergripande frågor.

För att klara denna ekvation behöver vi tillsammans med chef och ledningsgrupp utveckla både gruppens syfte, vad man arbetar med och gruppens dynamik – hur gruppen ska arbeta.

Läs mer om FIRO-teorin här

Vi arbetar i 5 steg:

1. Tydliggöra uppdraget – vad är det ledningsgruppen har som syfte och vilka frågor ska man arbeta med

2. Få ordning och reda – vilken spelregler behöver ledningsgruppen ha för att nå bra resultat

3. Välja arbetsformer – vilka metoder gynnar kreativitet, delaktighet och problemslöning

4. Utveckla samspelet – hur kan man hantera samspelet och dynamiken i gruppen så att alla kommer till sin rätt

5. Utveckla kommunikationen med omvärlden
– hur man får med sig medarbetare och samarbetspartners