Ledarskapsutbildning för ST-läkare

 

Ledarskap för svensk sjukvård i världsklass

 

Ledarskapsutbildning för ST-läkare

Att utbilda ST-läkare i ledarskap är en investering för framtiden. Dels har läkarna ett ledarskap i sin dagliga verksamhet oavsett om de är chefer eller ej. Dels behöver man stimulera återväxten av sektionschefer och verksamhetschefer.

Ledarskap har låg status inom läkarkåren och betraktas ofta som ”administration”. Det gör att läkarna riskerar att tappa inflytande över ledning och styrning av sjukvården.

Att få kunskaper inom ett område leder ofta till större intresse och engagemang. Cordicon har stor erfarenhet av sådana ledarskapsutbildningar.