Ledarskapsutbildning för Läkarstudenter

Ledarskap för svensk sjukvård i världsklass

 

Ledarskapsutbildning för Läkarstudenter

Expertkompetensen inom sjukvården är extremt hög, men ledarskapskompetensen är betydligt lägre. Sjuksköterskorna får viss arbetsledarträning i sin utbildning, medan läkarna i princip blir utan.De som verkligen påverkar både intäkter och utgifter inom vården, d.v.s. läkarna, är helt enkelt dåligt rustade för ledning och styrning. Det är där Cordicon kommer in.

På Uppsala universitet har vi fått kursansvar för läkarstudenternas ledarskapsutbildning med insatser både terminer 4, 5, 7 och 11. Vi bidrar med redskap för chef- och ledarskap, organisationskompetens, gruppdynamik, krishantering, svåra samtal, kroppsspråk, beteendeförändring, krisfaser, feedback m m.

Resultatet är läkare som är ännu bättre rustade att leda och styra sjukvården in i framtiden.

Se tv-inslaget från tv4 om Cordicons utbildning av läkarstudenter