Krishantering

 

Ledarskap för svensk sjukvård i världsklass

 

Krishantering

När en organisation befinner sig i kris, antingen man behöver dra ner på personal, har stora sparbeting eller det har hänt andra allvarliga händelser så är det alltid chefernas förmåga att hantera situationen som är nyckelfaktorn. Cheferna behöver få kunskap om krisreaktioner, utveckla sin förmåga att hålla svåra samtal och debreifing och inte minst få stöd att hantera sina egna känslor.

Cordicon har vana att hantera både stora program där hela organisationen får stöd att hantera krisen och individuellt stöd till enskilda drabbade personer.