Konflikthantering

 

Ledarskap för svensk sjukvård i världsklass

 

Konflikthantering

Det är få saker som berör oss människor så starkt som konflikter och de tar ofta fram våra allra sämsta sidor. Motsättningar i en arbetsgrupp är både personligen smärtsamt för de inblandade, och ”kostsamt” även för de som inte är direkt indragna. Sällan kan chefer känna sig så hjälplösa som vid försök att hjälpa sina medarbetare ur långdragna konflikter.

Cordicon har utvecklat en speciell konflikthanterings-metodik som hjälper de inblandade att kommunicera på ett mer vuxet och ansvarstagande sätt, utan att konfrontera och ”hänga ut” varandra

Syftet är alltid att hitta bästa möjliga samspelsmönster för att alla ska kunna fullgöra sina uppdrag på ett konstruktivt sätt.