Karolinska Universitetssjukhuset

 

Ledarskap för svensk sjukvård i världsklass

 

Referenser – ledningsutvecklingsprojekt på Karolinska Universitetssjukhuset

Cordicon AB genomför just nu ett omfattande ledningsutvecklingsprojekt på Karolinska Universitetssjukhuset, som omfattar samtliga 600 chefer och samtliga ledningsgrupper på Sjukhus- Divisions- och kliniknivå.

TILLBAKA