Individuell psykoterapi

 

Individuell psykoterapi

Individuell psykoterapi

Cordicon AB erbjuder individuell psykoterapi utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT). Psykoterapin erbjuds framför allt vuxna och frågeställningarna som hanteras i psykoterapin kan vara exempelvis stress, livsstilsrelaterade problem, ångest, fobier, relationsproblem och nedstämdhet.

Vad är KBT?

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en vetenskapligt beprövad psykologisk behandlingsmetod som bygger på inlärningspsykologi. KBT har visat sig vara effektivt vid flera typer av psykologiska besvär, till exempel social fobi och tvångssyndrom. Behandlingen utgår från en beteendeanalys som är en kartläggning av individens samspel med sin miljö och de problem som uppstår där. I KBT har både behandlaren och klienten aktiva roller och det är vanligt att hemuppgifter används. Fokus i behandlingen ligger på att få till en beteendeförändring som klienten är motiverad till.

Kontakta oss för ett första bedömningssamtal!