Ekonomin

 

Ledarskap för svensk sjukvård i världsklass

LedarskapetStyrbarhetenEkonomin

 

Ledarskapet
Styrbarheten
Ekonomin

EKONOMIN

Genom att vårt arbete fokuserar på att hjälpa sjukvården med sund verksamhetsutveckling och ständigt förbättringsarbete, så blir ekonomin i princip alltid med automatik bättre. Då får vi, som medborgare, ut så mycket bra sjukvård som möjligt, för de pengar vi betalar in.

Läs artikeln från Uppsala Nya Tidning

Mellan år 2003 och 2005 arbetade Cordicon med ledningsutveckling för samtliga 400 chefer på Akademiska sjukhuset