Chefshandledning

 

Ledarskap för svensk sjukvård i världsklass

 

Stöd till chefer – Chefshandledningsgrupper

Alla ledningssystem består av organisationens chefer. Att dessa chefer är ansvarstagande, ser till helheten och lyckas få med sig sina är det som gör organisationen effektiv och styrbar.

Vårt stöd till de individuella cheferna ges ofta i chefshandledningsgrupper där cheferna själva får ta upp sina viktigaste frågor och ärenden. Cheferna får stöd att utveckla sitt individuella ledarskap. Vi hjälper samtidigt cheferna att tydliggöra det egna uppdraget och att skaffa sig de befogenheter och resurser som behövs för att klara uppgiften. En handledningsgrupp ger också cheferna ett nätverk och en upplevelse av att inte vara ensamma med sina problem.

Genom att alla cheferna i organisationen går i samma typ av handledningsgrupp uppstår också en gemensam ledarskapspolicy i hela organisationen. Nyckelord är tydliga uppdrag, ansvarstagande, verkställighet och ständigt förbättringsarbete med långtgående decentralisering.


 

Cordicon kontakta oss