Capio S:t Görans Sjukhus

 

Ledarskap för svensk sjukvård i världsklass

 

Referenser – ledningsutvecklingsprogram Capio S:t Görans Sjukhus

Cordicon AB genomförde ett ledningsutvecklingsprogram för samtliga Capio S:t Görans Sjukhus chefer, 2004-07

Birgir Jakobsson, sjukhusdirektör
Capio S:t Görans Sjukhus AB

”Sammanfattningsvis är våra erfarenheter av samarbetet med Cordicon AB mycket positiva. Konsulterna är kompetenta, professionella och visar ett stort engagemang för sitt uppdrag. Med sin erfarenhet av att arbeta med stora sjukvårdsorganisationer har konsulterna skaffat sig gedigen kunskap om hur sjukvården fungerar och vilka förbättringsmöjligheter som finns. Deras kunskaper om organisation och ledarskap är i hög grad tillämpbara för vilken sjukvårdsorganisation som helst.”

(Juni 2006)

TILLBAKA