Akademiska sjukhuset

 

Ledarskap för svensk sjukvård i världsklass

 

Referens – Chefshandledningsprogram Akademiska sjukhuset

Cordicon AB genomförde ett chefshandledningsprogram för samtliga Akademiska sjukhusets 400 chefer, 2003-05

Erik Hemmingsson, landstingsdirektör Landstinget i Uppsala Län, tidigare sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset, Uppsala:

”Min bedömning är att ett ökat ansvarstagande från välutbildade chefer med tydliga uppdrag och befogenheter har varit den viktigaste framgångsfaktorn för Akademiska sjukhuset. Här har chefshandledningsprogrammet spelat en avgörande roll”

TILLBAKA